• Help ons met de nieuwe keuken Doneer
U bent hier: 
Groenhof wooncomplex

Groenhof in Elspeet

 

Een video van het project 'woningen Groenling':  https://www.youtube.com/watch?v=Y_BRaQZixPY

 

Geschiedenis

Het wooncomplex Groenhof is een initiatief van St. zorgcentrum Oranjehof. In 2008 werd het rapport “de Schakels” uitgebracht door de gemeente Nunspeet. Dit rapport was een onderzoek naar wat aan voorzieningen werd gemist in Elspeet. Hieruit kwam naar voren: een woonvoorziening voor mensen met een beperking. De gemeente stelde toen de vraag welke organisatie(s) dit wilde(n) gaan oppakken. Oranjehof heeft daar toen positief op gereageerd.

Vervolgens is Oranjehof aan de slag gegaan en heeft in de 10 jaren van voorbereiding met verschillende zorgpartijen aan tafel gezeten. In 2020 werd het uiteindelijk toch ’s Heeren Loo, die Oranjehof voorzag van een goed begeleidingsaanbod voor de toekomstige 12 bewoners.

Omnia Wonen toonde zich bereid het complex te bouwen; 12 huurwoningen met een algemene ruimte (gezamenlijke huiskamer). Omnia Wonen verzorgt de huurcomponent.

St. Op weg met de ander is vanaf het begin betrokken geweest en was al die jaren aanwezig om ouders en Oranjehof van advies te voorzien.

Visie

Oranjehof ging vanaf 2010 in gesprek met (belangstellende) ouders en toekomstige bewoners. 

Belangrijk is dat het wooncomplex en de toekomstige bewoners zich thuis voelen in Elspeet. In Elspeet is de kerkelijke binding groot. De christelijke identiteit is op vele plaatsen in Elspeet merkbaar. Deze identiteit is ook onderdeel voor toekomstige bewoners in hun keuze voor het wonen in Groenhof.

Groenhof is er speciaal voor mensen met een beperking, die zelfstandig gaan wonen in de huurwoning, die zij zelf huren; daarbij de begeleiding gaan ontvangen bij het leven in hun woning en in dit wooncomplex. De begeleiding gaat geboden worden door ’s Heeren Loo.

Belangrijk is dat de bewoner goede en voldoende begeleiding gaat ontvangen om in Groenhof zelfstandig te wonen. Daarnaast mag hij/zij gebruik maken van de algemene ruimte en de activiteiten, die daar zijn. De toekomstige bewoner moet ook zelf aansluiting hebben met de christelijke levensstijl, merkbaar in de wijze van wonen en leven, begeleiding geven en ontvangen. Huisregels zijn daarin leidend.

Van begeleiders wordt gevraagd of zij zich in de huisregels kunnen vinden en daar ook achter staan.


Doelgroep

De doelgroep is ruim; de leeftijd is vanaf 18 jaar. Een bovengrens is er niet. Lettend op indicatie en/of toewijzing wordt uitgegaan van de mogelijkheden aan begeleiding; daarnaast in samenstelling van de groep. Wie er komt wonen, wordt bepaald door zowel de zorgorganisatie als de Stichting als ook de bewoners.

Lettend op de huur van de woning, moet het inkomen ook passend zijn. Er moet gebruik gemaakt worden van huursubsidie.


Opzet Groenhof

Groenhof heeft inmiddels een eigen Stichting; deze Stichting is eindverantwoordelijk voor het geheel van wonen en zorg. Deze Stichting sluit nauw aan bij de initiatiefnemer St. zorgcentrum Oranjehof, m.n. als het gaat over de Christelijke identiteit.

De Stichting, bestaande uit mimimaal 3 leden, zullen zorg dragen voor het innen van de zorg- en Wmo-gelden, en vervolgens voor het uitbetalen van de facturen aan de zorgpartij.

De begeleiding (coördinatie) wordt gegeven door ’s Heeren Loo. Medewerkers zijn bij ’s Heeren Loo in dienst; hiervoor draagt ’s Heeren Loo de verantwoording. Maandelijks ontvangt St. Groenhof van hen een rekening, voor de door hen geleverde diensten (behandeling / indicatiestelling) en de uren van personele inzet.

Omnia wonen is eigenaar van het wooncomplex. Zij verhuurt de woningen rechtstreeks aan de bewoner zelf. De algemene ruimte wordt gehuurd door Oranjehof. Oranjehof is verantwoordelijk voor het geheel van de woningen; mag bepalen wie er wel/niet mogen komen wonen (door gemeente Nunspeet vastgesteld); is tevens verantwoordelijk voor de evt. leegstand.

St. Op weg met de ander zal er zijn voor de ouders om ook hen daar waar nodig te kunnen adviseren.

Het wooncomplex Groenhof

De woningen zijn heel compleet; een benedenverdieping (woonkamer, keukenhoek, slaapkamer met aangrenzend badkamer en toilet incl. wasmachine aansluiting) en bovenverdieping met één ruimte met Velux venster. Elke woning heeft buiten klein terras en tuin. Voor elk blokje van zes woningen is een fietsenstalling geregeld.

In het midden van de twee blokjes van 6 woningen is de gezamenlijke huiskamer. Alle woningen hebben een eigen toegangsdeur. 

De woningen liggen naast de zorgwoningen van Oranjehof en aan de andere kant staat de verpleegunit van Norschoten. Een gunstige ligging voor o.a. evt. het delen van Nachtzorg.

Begeleiding

Deze medewerkers zijn m.n. aanwezig als de bewoners thuis zijn. Tijden op werkdagen zijn 7.00 -10.00 uur en 15.00 tot 23.00 uur. Op zaterdag en zondag van 8.00 tot 23.00 uur.

Voor de nacht is nachtzorg op oproepbasis beschikbaar.

Voor overdag (werkdagen) is er opvang vanuit de Dagbesteding nodig. 

De maaltijden kunnen in de gezamenlijke huiskamer worden gebruikt; ook kan de bewoner in eigen woning de maaltijden klaar maken en nuttigen.

Met elke bewoner wordt een individueel begeleidingsplan gemaakt op basis van zijn/haar doelstellingen en uitgaand van wat de bewoner zelfstandig kan en waar begeleiding of ontwikkeling nodig is.

Vrijwilligers

Van belang is de inzet van vrijwilligers. Zij helpen bij het boodschappen doen en het koken van wie er deel wil nemen aan gezamenlijke maaltijden. Maar zij kunnen ook betrokken worden bij het (helpen) uitvoeren van door bewoners gezamenlijk ontwikkelde activiteiten. Gedacht kan worden aan spelletjes, wandelen, hobby’s etc. Vrijwilligers hebben ook contact met en worden ondersteund door de professionele begeleiders.

Familie

Familie behoort tot het binnenste sociale netwerk van de bewoners.  Zij zijn dus ook van groot belang voor het welslagen van het wooninitiatief. Niet alleen worden zij ingeschakeld bij het bewaken van de identiteit van Groenhof, maar er wordt ook verwacht dat zij zich willen inzetten voor activiteiten en hun betrokkenheid tonen. Uiteraard zullen zij vanuit de kant van de drie partners in de Groenhof met regelmaat worden bijgepraat over de ontwikkelingen.

Activiteiten

Bewoners, begeleiders en vrijwilligers ontwikkelen samen activiteiten op basis van de gezamenlijke wensen van de bewoners. Uiteraard zijn activiteiten bedoeld voor wie dat wil. Er is geen verplichting tot deelname. Bij activiteiten kan gedacht worden aan samen werken in de tuin(en), sport en bewegen, spelletjes, het samen uitoefenen van hobby’s, maar ook samen boodschappen doen, koken of andere gezellige activiteiten die bewoners graag zelf mee vormgeven.

De activiteiten dragen zo bij aan meer ervaren gezamenlijkheid van de bewoners en daardoor aan hun zelfstandigheid.

 

ANBI-gegevens:

Gegevens

Beleidsplan 2020-2021

De Groenhof

398