• Onze moderne fietstrainer!
  • Oranjehof Elspeet
U bent hier: 
Vrijwilligers

Vrijwilligers

In Oranjehof werken veel vrijwilligers, meer dan 200 mensen zetten zich vrijwillig in om het werk in en voor Oranjehof te doen.
En er kunnen er nog meer bij ……

 

Wat is vrijwilligerswerk?

 

Onverplicht en onbetaald werk, dat in georganiseerd verband wordt verricht voor de bezoekers.

Het vrijwilligerswerk richt zich hoofdzakelijk op het direct contact met de bezoeker en levert daardoor een belangrijke bijdrage aan een zo prettig mogelijk woonleefklimaat voor de bewoners. Daarbij mag een goede zorgverlening niet afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van vrijwilligers. Een vrijwilliger levert een aanvulling op het werk van de vaste medewerkers in Oranjehof.

 

Wie kunnen er vrijwilliger worden?

 

Iedereen die iets wil betekenen voor de bezoekers van zorgcentrum Oranjehof kan vrijwilliger worden. Om aan te sluiten bij de bewoners en Oranjehof stellen we wel een aantal eisen aan degene die vrijwilligerswerk wil gaan doen.

  • Instemmen met en leven naar de grondslag van Oranjehof.
  • Kunnen instemmen met de mens- en zorgvisie van Oranjehof.
  • Een minimale tijdsinvestering van 1 dagdeel per maand.
  • Bereidheid tot overleg en samenwerking.
  • Het wederzijds nakomen van gemaakte afspraken.
  • Interesse in de mogelijkheden van ouderen met een ziekte of handicap.
  • Een gezond oordeelvermogen, spontaniteit.
  • Geheimhouding ten aanzien van informatie over de bezoekers
  • Woonachtig in Elspeet

 

Een specifieke opleiding is niet vereist, m.u.v. chauffeurs op de Oranjehofbus.

 

201