• Onze moderne fietstrainer!
  • Oranjehof Elspeet

Dagopvang op zaterdag

Elke zaterdag is er de mogelijkheid om van 10.00 tot 13.00 een ochtend in Oranjehof te zijn. Oranjehof biedt dit aan voor bezoekers, die niet voldoende hebben aan hun indicatie, maar toch een opvang nodig hebben.

 

  • Op deze morgen wordt er door een vrijwilliger een activiteit aangeboden.
  • Zorg wordt zonodig geleverd in overleg met de Thuiszorgorganisatie.

 

Kosten € 7,50 (incl. busrit en warme maaltijd)

387