• Oranjehof Elspeet
  • Onze moderne fietstrainer!
U bent hier: 
Somatische problematiek

Somatische problematiek

Behandeling Groep somatiek

Deze afdeling biedt behandeling, verpleging en verzorging van cliënten die zelfstandig wonen en complexe zorg nodig hebben door met name somatische (lichamelijke) problematiek horend bij het ouder worden gedurende een aantal dagdelen per week.

 

Doel:

  • Bieden van dagstructuur
  • Ontlasten van thuissituatie
  • Multidisciplinair aanbod van dagbesteding. Dit betekent dat onder eindverantwoording van  de  Specialist Ouderengeneeskunde een geïntegreerd aanbod van zowel logopedie als fysiotherapie en ergotherapie mogelijk is, indien behandeling van toepassing is.
  • Tevens is er 1x per jaar een Multidisciplinair overleg.
  • Activiteiten worden afgestemd op de lichamelijke beperkingen, waarbij er veel aandacht wordt besteed aan bewegingsactiviteiten.

 

Voor wie? 

Thuiswonende ouderen, waarbij de lichamelijke problematiek op de voorgrond staat, kunnen van deze vorm van dagbesteding één of meerdere dagen per week gebruik maken, inclusief gebruik van warme maaltijd. Met een maximum van 3 dagen per week. (Maandag-woensdag-vrijdag)

Er is de mogelijkheid voor zowel logopedie als fysiotherapie en ergotherapie. Een tillift is aanwezig. Daarnaast is er een rustruimte waar men gebruik van kan maken.

De groep heeft een eigen ruimte en er is deskundige begeleiding aanwezig. De behandeling groep valt onder eindverantwoordelijkheid van Norschoten.

 

Indicatie en kosten

Om voor dagbehandeling in aanmerking te komen is een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig.

Kosten eigenbijdrage-regeling CAK geen vervoerskosten

Voor gemoedsbezwaarden is regeling te treffen. Neem voor meer info contact met ons op!

258