• Onze moderne fietstrainer!
  • Oranjehof Elspeet
U bent hier: 
Psychogeriatrische problematiek

Psychogeriatrische problematiek

Behandeling groep Psychogeriatrie

       voor mensen, waar dementie aan de orde is.

 

Binnen deze groep wordt  begeleiding geboden aan cliënten die zelfstandig wonen en complexe zorg nodig hebben vanwege een vorm van dementie  gedurende een aantal dagdelen per week.

 

Doel:

  • Bieden van dagstructuur
  • Ontlasten van thuissituatie
  • Multidisciplinair aanbod van dagbesteding. Dit betekent dat onder eindverantwoording van  de  Specialist Ouderengeneeskunde een geïntegreerd aanbod van zowel logopedie als fysiotherapie en ergotherapie mogelijk is, indien behandeling van toepassing is.
  • Tevens is er 1x per jaar een Multidisciplinair overleg.
  • Doelgericht aanbod van activiteiten zoals lichte huishoudelijke klusjes, geheugentraining e.d.

 

Voor wie?

Thuiswonende ouderen  met genoemde problematiek kunnen van deze vorm van dagbesteding  één of meerdere dagen per week gebruik maken, inclusief gebruik van warme maaltijd.

Er is de mogelijkheid voor zowel logopedie als fysiotherapie en ergotherapie. Een tillift is aanwezig.

Daarnaast is er een rustruimte waar men gebruik van kan maken.

Afhankelijk van de indicatie kan hier tot maximaal 6 dagen per week gebruik van gemaakt worden van maandag t/m zaterdag. Deze  groep heeft  een eigen ruimte met keukentje en er is deskundige begeleiding en verzorging aanwezig.

De behandeling groep valt onder verantwoordelijkheid van Norschoten. Binnen Oranjehof is tevens een Gespecialiseerd Verzorgende aanwezig om mee te denken bij complexe vragen rond dementie.

 

Indicatie en kosten

Om voor dagbehandeling in aanmerking te komen is een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig.

Kosten eigenbijdrage-regeling CAK;  geen vervoerskosten.

Voor gemoedsbezwaarden is regeling te treffen. Neem voor meer info contact met ons op!

257