• Oranjehof Elspeet
  • Onze moderne fietstrainer!
U bent hier: 
Gerontopsychiatrische problematiek

Gerontopsychiatrische problematiek

Gerontopsychiatrische problematiek

Binnen deze groep is de begeleiding van de cliënten specifiek gericht op psychiatrische problematiek in combinatie met het ouder worden. Te denken valt aan (recidive) depressiviteit of na opname in een GGZ-instelling. Er moet wel sprake zijn van een stabiele situatie.

 

Doel

  •  Bieden van dagstructuur
  •  Contacten met lotgenoten
  •  Opname in (GGZ) instelling voorkomen
  •  Ontlasten van thuissituatie
  •  Multidisciplinair aanbod van dagbesteding. Dit betekent dat onder eindverantwoording van de Specialist Ouderengeneeskunde een geïntegreerd aanbod van zowel logopedie als fysiotherapie en ergotherapie mogelijk is, indien behandeling van toepassing is.
  • Tevens is er 1x per jaar een Multidisciplinair overleg.

 

Voor wie?

Bij deze vorm van dagbesteding wordt behandeling en begeleiding geboden aan thuiswonende ouderen met genoemde problematiek.

Er is de mogelijkheid om deze groep maximaal 3 dagen per week te bezoeken, inclusief gebruik van warme maaltijd (dinsdag-donderdag). Indien nodig kan er zowel van de logopedie als fysiotherapie en ergotherapie gebruik gemaakt worden.

Een tillift is aanwezig. Daarnaast is er een rustruimte waar men gebruik van kan maken.

Binnen Oranjehof is tevens een Gespecialiseerd Verzorgende aanwezig om mee te denken bij complexe vragen rond gerontopsychiatrische problematiek.

De groep is een eigen ruimte en er is deskundige begeleiding aanwezig. De dagbehandeling valt onder eindverantwoordelijkheid van Norschoten.

 

Indicatie en kosten

Om voor dagbehandeling in aanmerking te komen is een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) nodig. 

Kosten eigen bijdrage regeling CAK, geen vervoerskosten.

Voor gemoedsbezwaarden is regeling te treffen. Neem voor meer info contact met ons op!

259