• Onze moderne fietstrainer!
 • Oranjehof Elspeet
U bent hier: 
Begeleiding Groep / Wmo

Begeleiding Groep / Wmo

Begeleiding Groep

Oranjehof biedt al vele jaren begeleiding groep aan. Hierin zijn steeds veranderingen geweest. Zoals de verscheidenheid in problematiek binnen de diverse groepen, maar ook is het bij verschillende organisaties ondergebracht geweest qua verantwoordelijkheid. Vanaf 2015 valt de maatwerkvoorziening Begeleiding Groep onder de WMO.

 

 

Onderverdeling Begeleiding Groep

 1. Begeleiding Groep met module ADL
 2. Begeleiding Groep basis
 3. Begeleiding Groep met module gedrag

 

 

Algemeen doel

Als doel kan o.a. gesteld worden:

 • Het bevorderen, behouden of compenseren van zelfredzaamheid en het zelfstandig participeren. Dit vindt plaats in groepsverband met veel aandacht voor bewegen en een zinvolle dagbesteding.
 • Zoveel als mogelijk behouden van de eigen regiefunctie van de cliënt.
 • Ontlasten en ondersteunen van de mantelzorgers, familieleden, vrijwilligers e.d.
 • Begeleiding Groep is voorliggend op begeleiding individueel, waarbij hetzelfde doel wordt beoogd.

 

 

1. Doel begeleiding groep met module ADL

Deze ondersteuning is gericht op het verlenen van hulp met de handen op de rug bij bijv. eten/drinken of wassen/aankleden.

 

2. Doel begeleiding groep basis

 • Bieden van praktische hulp en ondersteuning bij het uitvoeren dan wel het ondersteunen bij/oefenen van handelingen/vaardigheden die behoud, herstel of het vergroten van zelfredzaamheid, zelfregie of van vaardigheden tot doel hebben. 
 • Compenseren of herstellen van (beperkte) regelvermogen van een cliënt.
 • Toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijkse leven.
 • Ondersteunen en/of versterken/ontwikkelen van mantelzorgers, familieleden en andere informele ondersteuners.
 • Signaalfunctie.
 • Ondersteunen bij afnemend psychisch functioneren van de cliënt, zoals bij geheugenproblemen, concentratie problemen e.d.
 • Aanbod van activiteit is gericht op het in stand houden of bevorderen van zelfredzaamheid.

 

3. Doel begeleiding groep met module gedrag

Ondersteuning bij gedrag omvat de situaties waarin er sprake is van ernstig tekortschietende vaardigheden en het zelfregulerende vermogen welke niet via het basisproduct kan worden gecompenseerd. Voorbeelden van gedrag zijn: verbaal agressief gedrag/ dwangmatig gedrag e.d.

 

 

Voor wie?

De maatwerkvoorziening begeleiding groep is voor iedereen die zichzelf of degene waarvoor gezorgd wordt, herkent in de bovenstaande beschrijvingen. Voor vragen of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u altijd bellen naar Oranjehof. U kunt dan vragen naar Willeke ten Voorde, zorgcoördinator.

 

 

Indicatie en kosten

Voor het ontvangen van Begeleiding Groep is een toewijzing nodig vanuit de WMO door de gemeente. Wij helpen graag bij de aanvraag hiervan.

De kosten worden vastgesteld door het CAK. Zijn daarbij afhankelijk van aantal uren begeleiding en het inkomen.

255